Rólunk


Landmark Tokaj

A LAND­MARK TOKAJ A KÖZÖS­SÉGI INFRA­STRUK­TÚRA PROG­RAM KERE­TÉN BE­LÜL IN­DULT ÚT­NAK, MELY A TOKA­JI BOR­VI­DÉK HEGY­KÖZ­SÉ­GI TA­NÁ­CSA KEZ­DE­MÉ­NYE­ZÉ­SÉ­NEK KÖ­SZÖN­HETŐ. A KÖ­ZÖS­SÉ­GI BO­RÁ­SZA­TI FEL­DOL­GO­ZÓK É­PÍ­TÉ­SE ÉS Ü­ZE­MEL­TE­TÉSE AZ­ZAL A CÉL­LAL JÖTT LÉT­RE, HOGY A BOR­VIDÉ­KI KIS­TER­ME­LŐK SZÁ­MÁRA HA­TÉ­KONY GAZ­DÁL­KO­DÁST TE­GYEN LE­HE­TŐ­VÉ.

A BO­RÁ­SZA­TI FEL­DOL­GO­ZÓ Ü­ZE­MEK KOR­SZE­RŰ TECH­NO­LÓ­GI­A­I FEL­SZE­RELT­SÉ­GÉ­BŐL E­RE­DŐ­EN A SZŐ­LŐ­FEL­DOL­GO­ZÁS ÉS BOR­KÉ­SZÍ­TÉS VA­LA­MENNYI FÁ­ZI­SÁ­RA ME­GOL­DÁST BIZ­TO­SÍT. A ME­ZŐ­GAZ­DA­SÁ­GI ERŐ- ÉS MUN­KA­GÉP BÉR­MUN­KA/­BÉR­LÉ­SE MEL­LETT, A KÖ­ZÖS­SÉGI BE­SZER­ZÉS­BŐL SZÁR­MA­ZÓ ELŐ­NYÖK­BŐL IS RÉ­SZE­SÜL­HET­NEK A TER­ME­LŐK.


Szolgáltatások

  • Korszerű technológiai háttér a szőlőfeldolgozás és borkészítés valamennyi fázisára

  • Teljes körű melléktermék feldolgozás helyi megoldása

  • Magasabb feldolgozottsági szintű végtermék előállítás

  • Mezőgazdasági erő- és munkagép bérmunka/bérlési lehetőség

  • Kedvezőbb beszerzési lehetőség

  • Borászati segédeszközök