PALACKOZÁSI ÉS CÍMKÉZÉSI SZOLGÁLTATÁS


PALACKOZÁS


Katalógus

REGISZTRÁCIÓPalackozható terméktípusok CO2 tartalom alapján:

csendes borok: CO2-ot csak frissítési mennyiségben (0,5 bar alatti nyomás)

gyöngyöző borok: 1,5-2,5 bar nyomás

habzó borok: 2,5 bar nyomás felett

Palackozási helyszínek:

Hercegkúti üzem 2019. február 20-tól

Bodrogkisfaludi üzem 2019. május (tervezett időpont)

Tállyai üzem 2019. november (tervezett időpont)

Palackozás a termelő telephelyén (mobil palackozó): 2019. április 15-től

A szolgáltatások tartalma:

A palackozási szolgáltatás a palackstabil, sterilre szűrt bor palackba történő töltését és zárását, az üzem által biztosított palacktároló konténerben történő tárolást a palackozást követő 1 hétig , valamint az üzemből történő egyszeri kitárolást tartalmazza. A szolgáltatás nem tartalmazza a palackozáshoz szükséges palack, csavarzár vagy dugó költségét, az 1 egy hetet meghaladó tárolási díjat valamint a több részletben történő kitárolás esetén az első kitárolást követő kitárolások díját.

!!! Társaságunk a borvidéken általánosan használt valamennyi palacktípust és záróelemet kedvező áron forgalmazza !!! A közösségi infrastruktúra központtól történő beszerzés esetén csak a felhasznált mennyiség kerül felszámításra.

A palackozandó borral szembeni minőségi követelmények:

A bor kizárólag a Tokaji Borvidéken termett szőlőből származhat.


Bor típus

Hercegkút: Csendes

Bodrogkisfalud: Csendes, Gyöngyöző, Habzó

Tállya:Csendes

Mobil palackozó: Csendes


Zárási típus

Hercegkút:Csavarzár, Dugó

Bodrogkisfalud:Csavarzár, Dugó, Koronazár

Tállya:Csavarzár, Dugó

Mobil palackozó:Csavarzár, Dugó

A bor palackállóságát a termelő garantálja, a beszállítandó bornak borhibától mentesnek kell lennie, meg kell felelnie a bortörvényben rögzített analitikai paramétereknek. A megfelelőséget 30 napnál nem régebbi laboranalízissel kell alátámasztani (minimális vizsgálati szempontok: alkohol, cukor, sav, pH, illó, szabad kén, összes kén) A bornak derített és „tükrösre” szűrt állapotúnak kell lennie, seprőt, derítő anyagot, borkő kiválást nem tartalmazhat.

Az üzembe sem borászati műveletre sem tárolásra nem fogad olyan tételt, amely esetén az alap derítésen túl csak külön bejelentéssel végezhető derítésekkel stabilizálható a bor (pl. kékderítés). Társaságunk üzemben történő palackozás esetén vállalja a minimum egyszer fejtett (borseprőt nem tartalmazó ), derítetlen-stabilizálatlan borok palackozásra történő előkészítését is (derítés, szűrés).

A palackozandó borral szembeni adminisztrációs követelmények: Kereskedelmi tétel esetén a bort a termelő által kiállított BKO-val lehet az üzembe beszállítani, amihez csatolni kell a tételre vonatkozó származási borszármazási bizonyítvány másolatát. Saját célú fogyasztásra szánt tétel palackozása esetén („fejadag” esetén szállítólevelet, amihez csatolni kell a tétel szőlő származási bizonyítványát. Ezen tételek nagysága gazdasági évenként háztartásonként maximum 1.000 liter lehet !!!


Az üzemek adatai:

Hercegkút Cím: 3958 Hercegkút, hrsz: 034/8

Üzemengedély száma: 10150922

Adóraktári engedély száma: HU 02257404002

Palackozó azonosító kód: H-0759Palackozási nettó díjak:

Csendes borok töltése: 44 Ft/palack, minimum tételdíj: 50.000,- Ft

Gyöngyöző, habzó borok csavarzárral: 60 Ft/palack, minimum tételdíj: 60.000,- Ft

Habzó borok pezsgős dugóval: 69 Ft/palack, minimum tételdíj: 65.000,- Ft

Hidegkezelés: 15 Ft/liter Derítés: 19 Ft/liter

Derített bor palackozás előtti szűrése: 18 Ft/liter

Tárolási díj: 2.500 Ft/konténer/hónap (minden megkezdett hónap egy egésznek minősül) Kitárolási díj: 1.900 Ft/ alkalom

CIMKÉZÉS – CSOMAGOLÁS

A szolgáltatás tartalma:

A szolgáltatás a külső palackmosást, kapszulázást, 1 db has címke és 1 db hát címke elhelyezését, kartonba helyezést és kartonzárást, az üzem által biztosított palacktároló konténerben történő tárolást a címkézés-csomagolást követő 1 hétig , valamint az üzemből történő egyszeri kitárolást tartalmazza.

A szolgáltatás nem tartalmazza a címkézéshez, csomagoláshoz szükséges anyagok( kapszula, címke, doboz, az 1 hetet meghaladó tárolás díját, valamint a több részletben történő kitárolás esetén az első kitárolást követő kitárolások díját.

!!! Társaságunk a borvidéken általánosan használt valamennyi palacktípushoz kapszulát és boroskartont kedvező áron forgalmaz !!!

A közösségi infrastruktúra központtól történő beszerzés esetén csak a felhasznált mennyiség kerül felszámításra. A címkékkel szembeni technikai előírásokat (minőség, méret, csévélési mód) az 1. számú melléklet tartalmazza.

Címkézési, csomagolási nettó díjak:

Kapszulázás -töltéssel együtemben: 8 Ft/palack

Dugó- csavarzár zárású palack: 25 Ft/palack, minimum tételdíj: 15.000,- Ft

Pezsgős dugó-kosár zárású palack: 35 Ft/palack, minimum tételdíj: 20.000,- Ft

Tárolási díj: 2.500 Ft/konténer/hónap (minden megkezdett hónap egy egésznek minősül) Kitárolási díj: 1.900 Ft/ alkalom

Telephelyen történő töltések technikai feltételei

Terület igény: palackozó gép 4*8 m , címkéző- csomagoló gép 4*8 m

Áram igény: palackozó gép: egy dugalj esetén 400 V/32 A/ 32 kW ( 5-ös pólusú dugaljak)

két dugalj esetén: 1. dugalj - 400 V/32 A/ 15 kW

2 dugalj – 400 V/32 A/ 162 kW

címkéző-csomagoló: 400 V/32 A / 18 kW

Víz igény: palackozó : min. 3 bar nyomás, 4.000 liter/óra vízhozam vagy 500 liter/óra vízhozam 20 hl vízpufferrel, ¾ col GEKA csatlakozás címkéző-csomagoló: min. 3 bar nyomás, 300 liter/óra vízhozam, ¾ col GEKA csatlakozás

Szennyvíz csatlakozás: lefolyás biztosítása (padló összefolyó) Kiszolgáló személyzet biztosítása : 2 fő palack fel és lerakodás Minimális palackozási mennyiség: 15.000 palack

SZÁMLÁZÁSI REND/ FIZETÉSI REND:

Társaságunk az elvégzett szolgáltatásokról 30 napos fizetési határidővel számlát állít ki.

SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYLÉSE, LEBONYOLÍTÁSA:

Regisztráció: a csatolt ügyfél regisztrációs lap, valamint a szolgáltatás regisztrációs lapjának kitöltése és visszaküldését követően kollégánk egyezteti a kért szolgáltatás(ok) technikai részleteit.

A regisztrációs lapokat az info@landmarktokaj.hu email címre kérjük visszaküldeni.

A borászati szolgáltatásokkal kapcsolatban Firmánszky Györk üzemvezető borász kollégánk (tel.: 06 20 3843191), a palackozási anyagok (üveg, dugó, csavarzár, boroskarton) rendelésével kapcsolatban Jakab Mónika, kereskedelmi asszisztens kolléganőnk (06 30 9628001) nyújt segítséget.