BORÁSZATI ÜZEMEK - 2023


Szolgáltatási Katalógus a Tokaji Borvidéken termett szőlő feldolgozására

KATALÓGUS- 2024. - PDF formátumban elérhetőREGISZTRÁCIÓ:

ELŐREGISZTRÁCIÓÜGYFÉLREGISZTRÁCIÓ:

Cégek Részére

Őstermelők Részére

Egyénivállalkozó Részére


Az üzemek adatai:

Hercegkút

Cím:

3958 Hercegkút hrsz: 034/8

Üzemengedély száma:

10150922

Egyszerűsített adóraktári engedély száma:

HU 02257404002

Palackozó azonosító kód:

H-0759

Tállya

Cím:

3907 Tállya, hrsz: 687/2

Üzemengedély száma:

10155631

Egyszerűsített adóraktári engedély száma:

HU 02257404004

Palackozó azonosító kód:

H-0803

Bodrogkisfalud

Cím:

3917 Bodrogkisfalud, hrsz: 135/13

Üzemengedély száma:

10154803

Egyszerűsített adóraktári engedély száma:

HU 02257404003

Palackozó azonosító kód:

H-0791

Adóraktári engedély száma:

HU0225574001005

Mindhárom üzem bio vagy átállási borászati termékek feldolgozására tanúsított alvállalkozói minősítéssel rendelkezik.

A kapacitás lekötés függvényében Társaságunk jogosult a regisztrálttól eltérő üzemben átirányítani a szüreti tételeket.

IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI


Szolgáltatás

Hercegkút

Bodrogkisfalud

Tállya

Díj alap

Minimum díj alap

Nettó díj / Ft

Minimum nettó díj / Ft

Préselés

Beszállított szőlő kg

préselések száma

17

40.000

Must ülepítés

Ülepítendő must liter

tételszám

15

35.000

Mustalj szűrés

Szűrendő must liter

tételszám

68

35.000

Palackozás (Palackozott must) csavarzár

palack ( 0,75 l)

 

100

50.000

Palackozás (BIB must)- 3 literes

BIB (3 liter)

 

200

 

50.000

Egyszer fejtett lédig bor készítés

liter

 

165

 

Derítés

liter

tételszám

24

35.000

Szűrés

liter

tételszám

28

35.000

Hidegkezelés

liter

tételszám

27

35.000

Palackozás(csendes bor)

palack (0,75 l)

 

65

65.000

Palackozás (csendes bor) TOKAJ HUNGARY védjegyes palackba

palack (0,75 l)

 

60

65.000

Palackozás (csendes bor) Mobil palackozó kihelyezéssel

palack (0,75 l)

 

60

300.000

Palackozás(gyöngyöző-habzó bor) csavarzár

palack (0,75 l)

 

69

70.000

Palackozás(gyöngyöző-habzó bor) pezsgőzár

palack (0,75 l)

 

81

80.000

Pezsgősítés

palack

tételszám

168

150.000

Palackos erjesztés

palack

tételszám

25

25.000

Lerázás

palack

tételszám

29

30.000

Degorzsálás

palack

tételszám

113

60.000

Lédig bor tárolása

liter/hét

tételszám

3

30.000

Lédig bor túltárolása

liter/hét

 

16

 

Kapszulázás töltéssel egymenetben

palack

tételszám

18

30.000

Címkézés, csomagolás (dugó,csavarzár)

palack

tételszám

40

60.000

Címkézés, csomagolás (pezsgős dugó)

palack

tételszám

72

60.000

Palackozott bor, pezsgő tárolása

konténer/hó

 

3.980

 

Tárolási díj (anyagok, árúk )

raklap/hét

 

3.980

 

Kitárolási díj

alkalom

1.900

Kapacitás lemondási díj

liter

42

Kihasználtsági felár

liter

42

Admininsztrációs díj

származási bizonyítvány

 

30.000

 

Palack fektetési díj

Palack

 

5,5

2.500

Raklapozás

Raklap

 

2.090

 

Áthárított laborköltségek

 

 


A díjszámításnál önálló tételnek csak az azonos napon, vagy egymást követő napokon ugyanazon tételre végzett azonos tartalmú szolgáltatások minősülnek. Egy azonos tétel több időszakban történő palackozása, címkézése, leforgatása, degorzsálása esetén a minimum tételdíjakat el nem érő díjak esetén a minimum díjak kerülnek felszámításra.
Önálló szolgáltatásnak minősül különösen az adott tétel több típusú palackba történő vagy eltérő záróelemmel (más típusú dugó, vagy más típusú csavarzár) töltése, egy adott tétel más-más likőrözéssel történő degorzsálása

A SZOLGÁLTATÁSOK TARTALMA, FŐBB JELLEMZŐI

PRÉSELÉS

Az üzem lisztharmattal, peronoszpórával fertőzött vagy ecetes, vagy fekete rothadással érintett szőlőt nem dolgoz fel!
A szőlőnek meg kell felelnie a TOKAJ OEM minőségi kategóriának (minimum: 17°MM), a szüreti bejegyzési kérelmen feltüntetett eredetazonosságnak 100 %-ban és a fajtatisztaságnak.
A szolgáltatás megkezdésének feltétele a terület igazolás1 helyszíni leadása, a leadott igazolásra az üzem bevezeti a mennyiségi és minőségi adatokat, fénymásolatot készít a kitöltött igazolásról, az eredeti igazolás visszaadásra kerül a termelő részére. A termelő 8 napon belül köteles a területi igazoláson feltüntetett mennyiségű és minőségű szőlő származási bizonyítványát leadni az üzem részére. 8 napon túl történő leadás esetén az üzem adminisztrációs díjat számít fel, mely származási bizonyítványonként 30.000 Ft+ÁFA.


Az üzem kizárólag műanyag ládában (0,6*0,4*0,22m) vagy műanyag konténerben (1,0*1,2*0,76m) fogad szőlőt, amelyet az adott üzem biztosít a termelő számára tisztított és fertőtlenített higiéniai állapotban. A szőlő beszállítás minden esetben a termelő feladata, költsége. A termelő köteles kártérítést fizetni a sérült vagy hiányzó szüretelő edényzet után, amellyel nem tud elszámolni. Az üzem a szőlő minőségének és állapotának megfelelő feldolgozási módot javasol (egészfürtös vagy zúzott bogyózott, préselés, áztatás, présprogram, …)


A préselési díj tartalmazza:
• szüretelő edény biztosítást és használatot követő mosási lehetőség biztosítását
• mennyiségi mérés (szőlő és mustnyeredék)
• cukor, sav és Ph meghatározást
• zúzás-bogyózást
• a cefre és must alapkénezését
• alap pektinbontó enzim használatát
• a törköly átvételét és kezelését
A préselési díj nem tartalmazza:
• speciális cefre és mustkezelési anyagok árát (pl. szárazjég)
• az ajánlott feldolgozási módtól eltérő kezelés többlet idő és anyagköltségét
• a három órát meghaladó áztatás költségét

Ünnepnapi és vasárnapi préselés esetén az üzem 50 % mértékű felárat alkalmaz. Kisládás szüret esetén az ügyfél 50 q-ként 1 fő fizikai munkaerőt köteles biztosítani a préstöltéshez és a ládamosáshoz. Az üzem must és bor célú must préselés esetén maximum két mustfrakció (színmust és présmust) elkülönítését végzi. Tovább feldolgozásra nem maradó must esetében a mustot 24 órán belül el kell szállítani az üzemből. Tovább feldolgozásra maradó szőlő esetében minden esetben a tervezett szüretet megelőző 7 napon belüli próbaszüret javasolt. Minimális préselési mennyiség 300 kg. A fizetendő préselési díj a minimál díj és a kg-ként számított díj közül a magasabb összeg. Több termelő egy présben történő feldolgozása (termelői döntés alapján) esetén a termelőnkénti préselési díj és a mustnyeredék számítása a leadott szőlő arányában történik. Az ügyfél által használandó cefrekezelési segédanyag kizárólag ép, bontatlan csomagolásban hozható be az üzembe, csatolva a termék származását, a felhasználhatóságát igazoló dokumentumokat (biztonságtechnikai adatlapokat és termékspecifikációkat) Nem áll módunkban olyan szert felhasználni, amely tiltott borkezelési eljárás része vagy az adott segédanyag minőségmegőrzési ideje lejárt, vagy magyar nyelvű felirat nélküli vagy sérült a csomagolása.

MUST ÜLEPÍTÉS

Kizárólag az üzemben préselt must ülepítése.

A must ülepítés díja tartalmazza:

• a must alapkénezését

• az üzem által javasolt ülepítő segédanyagot

A must ülepítés díja nem tartalmazza:

• speciális ülepítő anyagok árát

• az ajánlott ülepítési módtól eltérő kezelés többlet idő és anyagköltségét

Az üzem lehetőséget biztosít a mustalj üzem részére történő értékesítésre, kizárólag Tokaj OEM termékkategóriában.

Ammenyiben a mustaljat az üzem nem vásárolja meg a termelőtől, a termelőnek legkésőbb az ülepítést követő napon kötelezően el kell szállítania az üzemből.

A must ülepítés minimum +5 C°-on, maximum 72 órás időtartamban történik.

Tovább feldolgozásra nem maradó must esetében a mustot 24 órán belül el kell szállítani az üzemből. Az ügyfél által használandó ülepítési segédanyag kizárólag ép, bontatlan csomagolásban hozható be az üzembe, csatolva a termék származását és felhasználhatóságát igazoló dokumentumokat (biztonságtechnikai adatlapokat és termékspecifikációkat) Nem áll módunkban olyan szert felhasználni, amely tiltott borkezelési eljárás része vagy az adott segédanyag minőségmegőrzési ideje lejárt, vagy magyar nyelvű felirat nélküli vagy sérült a csomagolása.

MUSTALJ SZŰRÉS (vákumdobszűrő)

A mustalj szűrés díja tartalmazza:

• az üzem által javasolt szűrő anyagot

A mustalj szűrés díja nem tartalmazza:

• az ajánlott szűrési módtól eltérő kezelés többlet idő és anyagköltségét

A szűrt mustot 24 órán belül el kell szállítani az üzemből.

PALACKOZÁS (PALACKOZOZOTT MUST 0,75 liter)

Ülepített, szűrt, alapkénezett, pasztörizált must töltése 0,75 literes, csavarzáras üvegpalackba.

Minimum palackszám termelőnként: 500 db

Az üzem szüretenként 3-5 töltési napot jelöl ki a termelőkkel egyeztetve. Ezen napokhoz igazítva kell a szüreti időpontot meghatározni. Az egy napon beszállított szőlő egy tételként kerül feldolgozásra, a késztermék a beszállított szőlő arányában kerül kiadásra.

A palackozott must készítés díja tartalmazza:

• az ajánlott préselés, mustkezelés, töltés munka és anyag díját

A palackozott must készítés díja nem tartalmazza:

• az ajánlottól eltérő préselés, mustkezelés, töltés többlet munka és anyag díját

• a töltésnél felhasznált palack és csavarzár anyagköltségét


A lepalackozott must opálossága, minimális üledék megjelenése, hosszabb ideig tartó tárolása esetén természetes és megengedett. Bővebbel lásd: www.landmarktokaj.hu – „Must termékspecifikációs lap”

PALACKOZÁS (PALACKOZOZOTT MUST 3 liter BIB)

Ülepített, szűrt, alapkénezett, pasztörizált must töltése 3 literes Bag in Box zsákba Minimum palackszám termelőnként: 100 db

Az üzem szüretenként 3-5 töltési napot jelöl ki a termelőkkel egyeztetve. Ezen napokhoz igazítva kell a szüreti időpontot meghatározni.

Az egy napon beszállított szőlő egy tételként kerül feldolgozásra, a késztermék a beszállított szőlő arányában kerül kiadásra.

A must készítés díja tartalmazza:

az ajánlott préselés, mustkezelés, töltés munka és anyag díját

A must készítés díja nem tartalmazza:

az ajánlottól eltérő préselés, mustkezelés, töltés többlet munka és anyag díját

a töltésnél felhasznált bag in box anyagköltségét

a töltött bag in box zsák dobozba helyezését.


A lepalackozott must opálossága, minimális üledék megjelenése, hosszabb ideig tartó tárolása esetén természetes és megengedett. Bővebbel lásd: www.landmarktokaj.hu – „Must termékspecifikációs lap”

EGYSZER FEJTETT LÉDIG BOR KÉSZÍTÉSE

Az üzem kizárólag az üzemben feldolgozott szőlőből vállal borkészítést, mustot borkészítési célra nem fogad be.

A szolgáltatás tartalmazza a préselés és a mustülepítési szolgáltatást, valamint az erjesztést és az erjesztést követő első fejtést.

Nem tartalmazza a mustalj szűrést.

A szőlő minősége és állapota alapján az üzem javaslatot tesz a készíthető bortípusokra (édességi kategória, jelleg).

A kiválasztott bortípushoz technológiai javaslatot tesz, ami tartalmazza a préselés, ülepítés és erjesztés rendjét, az alkalmazandó élesztőt, valamint a felhasznált segédanyagokat.

A termelő saját költségére kérheti az alkalmazandó élesztő (kizárólag bontatlan, megbízható forrásból származó, eredeti csomagolású és terméklappal ellátott élesztő) módosítását.

Az ügyfél által használandó erjesztési segéd anyag kizárólag ép, bontatlan csomagolásban hozható be az üzembe, csatolva a termék származását és felhasználhatóságát igazoló dokumentumokat(biztonságtechnikai adatlapokat és termékspecifikációkat)

Nem áll módunkban olyan szert felhasználni, amely tiltott borkezelési eljárás része vagy az adott segédanyag minőségmegőrzési ideje lejárt, vagy magyar nyelvű felirat nélküli vagy sérült a csomagolása.


Az üzem az egyszer fejtett bort maximum 12°C hőmérsékleten tárolja.

Az üzem az egyszer fejtett bor szabad kénessav szintjét 20 mg/l érték felett tartja, kezdetben heti, majd 1 hónapot követően haviellenőrzés mellett.

Az üzem az egyszer fejtett lédig bort nem teljes tartályban történő tárolás esetén a szüretet követő év március 31-ig, teljes tartály esetén április 30-ig vállal minőségi garanciát. Az elkészített bort a termelőnek legkésőbb a szüretet követő év április 30-ig el kell szállítani az üzemből. Április 30-at követően az üzem tárolási díjat számít fel.

A díj tartalmazza:

az ajánlott technológia szerinti munka és anyag díjat

a szüretet követő április 30-ig történő tárolási díjat

egyszeri kitárolási díjat

A díj nem tartalmazza:

az ajánlottól eltérő kezelés anyag és munkadíját

a többszöri kitárolás díját

a szüretet követő év május 1-től felszámítandó tárolási díjat

Tételnagyságok (egészséges szőlő, 70 %-os lékihozatal és átlagos ülepítési és erjesztési veszteségek esetén):


Tartály (hl)

Szőlő (q)

Must (hl)

1x fejtett bor (hl)

Töltés stabil bor (hl)

Palack-0,75 (db)

30 41 28,7 26,73 26,19 3 422
51 70 49 45,63 44,72 5 843
110 150 105 97,78 95,82 12 520
220 313 219,1 204,03 199,95 26 126

Kihasználtsági felár: az induló erjesztési mennyiség és az adott tartály 90%-os szintjének (30/27,51/45,9, 110/99, 220/198) különbségére felszámított díj.

A szolgáltatásra vonatkozik a préselés és mustülepítésnél leírt feltételrendszer is.


PALACKOZOTT BOR KÉSZÍTÉSE

A szolgáltatás tartalmazza a préselést, a mustülepítést, az erjesztést, valamennyi a palackállósághoz szükséges derítési, fejtési, szűrési műveletet, valamint a palackba történő töltést és zárást és a letöltött bor tárolását a szüretet követő év május 31-ig.

Nem tartalmazza a mustalj szűrést, a kapszulázást, címkézést és csomagolást.

Az üzem kizárólag az üzemben feldolgozott szőlőből vállal borkészítést.

A szőlő minősége és állapota alapján az üzem javaslatot tesz a készíthető bortípusokra (édességi kategória, jelleg).

A kiválasztott bortípushoz technológiai javaslatot tesz, ami tartalmazza a préselés, ülepítés és erjesztés rendjét, az alkalmazandó élesztőt, valamint a felhasznált segédanyagokat.

A termelő saját költségére kérheti az alkalmazandó élesztő (kizárólag bevizsgált, megbízható forrásból származó, eredeti csomagolású élesztő) módosítását de annak biztonságtechnikai adatlapját csatolnia kell és a fajélesztőspecifikus tápanyagok hozzáadagolását a borászati üzemvezetővel tételesen egyeztetnie kell

Az ügyfél által használandó erjesztési segéd anyag kizárólag ép, bontatlan csomagolásban hozható be az üzembe, csatolva a termék származását és felhasználhatóságát igazoló dokumentumokat(biztonságtechnikai adatlapokat és termékspecifikációkat)

Nem áll módunkban olyan szert felhasználni, amely tiltott borkezelési eljárás része vagy az adott segédanyag minőségmegőrzési ideje lejárt, vagy magyar nyelvű felirat nélküli vagy sérült a csomagolása

Az üzem javaslatot tesz a palackozási időpontra, a palackozási időszak az erjedés befejezését követő 30. naptól kezdődik és szüretet követő év május 31-ig tart.

A palackozáshoz szükséges üveg és záró elem beszállítása a termelő feladata, kivéve, ha ezen anyagokat a termelő a beszerzési központtól rendeli meg. A szüretet követő év június 1-től az üzem tárolási díjat számít fel.

A díj tartalmazza:

az ajánlott technológia szerinti munka és anyag díjat

a szüretet követő május 31-ig történő tárolási díjat

egyszeri kitárolási díjat

A díj nem tartalmazza:

az ajánlottól eltérő kezelés anyag és munkadíját

a többszöri kitárolás díját

a június 1-től felszámítandó tárolási díjat

Tételnagyságok (egészséges szőlő, 70 %-os lékihozatal és átlagos ülepítési és erjesztési veszteségek esetén):

Tartály (hl)

Szőlő (q)

Must (hl)

1x fejtett bor(hl)

Töltés stabil bor(hl)

Palack-0,75 (db)

30 41 28,7 26,7 26,1 3 492
51 70 49 45,63 44,72 5 962
110 150 105 97,78 95,82 12 776
220 313 219,1 204,03 199,95 26 659

Kihasználtsági felár: az induló erjesztési mennyiség és az adott tartály 90%-os szintjének (30/27,51/45,9, 110/99, 220/198) különbségére felszámított díj.


PEZSGŐ ALAPBOR KÉSZÍTÉS

Az üzem kizárólag az üzemben feldolgozott szőlőből vállal borkészítést, mustot borkészítési célra nem fogad be.
A szolgáltatás préseléstől a tirázsolásra kész alapbor állapotig tartalmazza a mustaljszűrésen kívüli valamennyi szolgáltatást.
Az üzem technológiai javaslatot tesz, ami tartalmazza a préselés, ülepítés és erjesztés rendjét, az alkalmazandó élesztőt, valamint a felhasznált segédanyagokat.
A termelő saját költségére kérheti az alkalmazandó élesztő (kizárólag bontatlan, megbízható forrásból származó, eredeti csomagolású és terméklappal ellátott élesztő) módosítását.
Az ügyfél által használandó erjesztési segéd anyag kizárólag ép, bontatlan csomagolásban hozható be az üzembe, csatolva a termék származását és felhasználhatóságát igazoló dokumentumokat (biztonságtechnikai adatlapokat és termékspecifikációkat) Nem áll módunkban olyan szert felhasználni, amely tiltott borkezelési eljárás része vagy az adott segédanyag minőségmegőrzési ideje lejárt, vagy magyar nyelvű felirat nélküli vagy sérült a csomagolása.

Pezsgősítésre nem kerülő tételek esetén az üzem a lédig borra, a derítésre, szűrésre és hidegkezelésre vonatkozó díjtételeket és feltétel rendszert alkalmazza.


Tételnagyságok (egészséges szőlő, 70 %-os lékihozatal és átlagos ülepítési és erjesztési veszteségek esetén):

Tartály (hl)

Szőlő (q)

Must (hl)

1x fejtett bor(hl)

Töltés stabil bor(hl)

Palack-0,75 (db)

30 41 28,7 26,73 26,19 3 422
51 70 49 45,63 44,72 5 843
110 150 105 97,78 95,82 12 520
220 313 219,1 204,03 199,95 26 126
Kihasználtsági felár: az induló erjesztési mennyiség és az adott tartály 90%-os szintjének (30/27, 51/45,9, 110/99, 220/198) különbségére felszámított díj.
A szolgáltatásra vonatkozik a préselés és mustülepítésnél leírt feltételrendszer is.

HIDEGKEZELÉS

A szolgáltatás tartalmazza a borok hidegkezelését (a hidegkezelés hőmérséklete (oC)= -((alkoholtartalom, v/v%-3)/2)), időtartama 6-8 nap).


PEZSGŐSÍTÉS

A szolgáltatás tartalma:

A pezsgősítési szolgáltatás a termelő által beszállított stabil, tükrösre szűrt, hidegkezelt alapbor tirázslikörrel történő házasítását és palackba történő töltését és zárását (bidül behelyezés és koronazáras zárás) , az üzem által biztosított palacktároló konténerben történő tárolást a töltést követő 1 hétig , valamint az üzemből történő egyszeri kitárolást tartalmazza.

A szolgáltatás nem tartalmazza az esetleges laborvizsgálatok díjait.

A szolgáltatás nem tartalmazza a pezsgősítéshez szükséges palack, bidül, koronazár és tirázslikör költségét, a töltést követő egy hetet meghaladó tárolási díjat, valamint a több részletben történő kitárolás esetén az első kitárolást követő kitárolások díját.

A 30 napnál nem régebbi laboranalízisnek tartalmaznia kell: alkoholtartalom, szabad/összes kénessav-, cukormentes extrakt-, titrálható sav- és maradék cukortartalmat.

Nyilatkoznia kell a termelőnek a hidegkezelés és az utolsó szűrés dátumáról, illetve, hogy alkalmazotte speciális borkezelési eljárást és/vagy borstabilizáló szert (pl. aszkorbinsav).

Az üzem kizárólag a saját alkalmazott technológia és az üzem által biztosított kiegészítő anyagok használata esetén vállalja a pezsgőkészítést.

Hangsúlyozni szeretnénk a tirázslikőr alkalmazást, mert kristálycukor közvetlenül borhoz adagolását nem áll módunkban elvállalni!


LEFORGATÁS

A szolgáltatás tartalma:

A leforgatási szolgáltatás a termelő által beszállított palackos erjesztési és érlelésű pezsgő leforgatását tartalmazza.

A palackokat az üzem által biztosított speciális palacktároló konténerben kell beszállítani. Egy konténerbe maximum 504 palack tárolható, az üzem által jelzett módon. Amennyiben a leforgatásra beszállítandó palackok páratlan számú konténerben férnek el, úgy egy konténert (amennyiben nem teljes az utolsó konténer, akkor azt) két konténerre kell bontani és üres palackokkal kitelizni oly módon, hogy a két konténerben azonos számú töltött és üres palack (a két konténer azonos súlyú legyen !!!) legyen.

A szolgáltatás nem tartalmazza a leforgatást követő egy hetet meghaladó tárolási díjat, valamint a több részletben történő kitárolás esetén az első kitárolást követő kitárolások díját.


DEGORZSÁLÁS

A szolgáltatás tartalma:

A degorzsálási szolgáltatás a termelő által beszállított leforgatott/lerázott pezsgő degorzsálását, expediciós likörrel történő kiegészítését, a gomba alakú dugó behelyezését, valamint a kosár rátételét tartalmazza, valamint a tárolást a töltést követő 1 hétig és az üzemből történő egyszeri kitárolást.

A szolgáltatás nem tartalmazza az esetleges laborvizsgálatok díjait.

A szolgáltatás nem tartalmazza a degorzsáláshoz szükséges expedíciós likőr, a dugó és a kosár költségét, a töltést követő egy hetet meghaladó tárolási díjat, valamint a több részletben történő kitárolás esetén az első kitárolást követő kitárolások díját.


DERÍTÉS

A szolgáltatás tartalmazza az egyszer fejtett (seprőt nem tartalmazó) bor derítését az üzem által a próbaderítés során javasolt és alkalmazott derítőszerekkel.

A díj tartalmazza: az ajánlott technológia szerinti munka és anyag díjat

A díj nem tartalmazza : az ajánlottól eltérő kezelés anyag és munkadíját


SZŰRÉS

A szolgáltatás tartalmazza a borok szűrését (derítést követő tükrös állapot vagy derítetlen állapotú bor stabilizáló-tisztító szűrését).

A díj tartalmazza: az ajánlott technológia szerinti munka és anyag díjat

A díj nem tartalmazza : az ajánlottól eltérő kezelés anyag és munkadíját

A díjak a borok normál szűrhetőségére vonatkoznak.. Az átlagosnál jóval nehezebben szűrhető tételek setén külön anyagdíj kerül felszámításra.

LÉDIG BOR TÁROLÁSA

Az egyszer fejtett lédig bor tárolása a szüretet követő május 1-től. A díj alapja a tárolt bormennyiség, valamint a tárolási idő szorzata. A tárolási díj mértéke heti időszakra vonatkozik, minden megkezdett hétre felszámítandó. Az üzem a bort a szüreti évet követő augusztus 31-ig tárolja.

A díj tartalmazza: a meghatározott hőmérsékleti és szabad kéntartományban fenntartásához szükséges munka és anyag díj

A díj nem tartalmazza : az ajánlottól eltérő kezelés anyag és munkadíját


LÉDIG BOR TÚLTÁROLÁSA

A technológia műveletek befejezését követő 8 napon belül a bor elszállításra kerül az üzemből. A 8 napot meghaladó elszállítás esetén túltárolási díj kerül felszámításra. A díj minden megkezdett hét alapján kerül felszámításra.


PALACKOZÁS

Palackozható terméktípusok

CO2 tartalom alapján:

csendes borok: CO2-ot csak frissítési mennyiségben (0,5 bar alatti nyomás)


gyöngyöző borok: 1,5-2,5 bar nyomás, kizárólag csavarzáras zárás


habzó borok: 2,5 bar nyomás felett, vagy 2,5 bar alatti nyomás, de pezsgős dugós zárás (parafa dugó+kosár)Bortípusok- töltési helyek:

Hercegkút: Csendes

Bodrogkisfalud: Csendes Gyöngyöző Habzó

Tállya: Csendes

Mobil palackozó: Csendes


A szolgáltatások tartalma:

A palackozási szolgáltatás a termelő által beszállított palackstabil, tükrösre szűrt bor palackba történő töltését és zárását, az üzem által biztosított palacktároló konténerben történő tárolást a palackozást követő 1 hétig, valamint az üzemből történő egyszeri kitárolást tartalmazza.

A szolgáltatás árában a szükséges kénessav-szint beállításának költsége szerepel, az alább felsorolt esetekben külön díj kerül felszámításra:

•borászati segédanyag szükséglet (borkőstabilizálás, ízharmonizálás, … )

•szükséges laborvizsgálatok díja

•palackozáshoz szükséges palack, csavarzár, dugó, lapkás kosár költsége

•a töltést követő egy hete meghaladó tárolás díja

•a több részletben történő kitárolás esetén a első kitárolást követő kitárolások díja

•a palack fektetés díját


A palackozandó borral szembeni minőségi követelmények:

A beszállított bor kizárólag a Tokaji Borvidéken termett szőlőből származhat.

A beszállított bor palackállóságát a termelő garantálja, a beszállító edényzet higiéniai állapota ezt a stabilitást nem veszélyeztetheti.


A termelő garantálja, hogy az általa beszállított bor:

•borhibától mentes

•megfelel a bortörvényi előírásoknak, készítése során tiltott borászati eljárást és borkezelő szert nem alkalmazott

•a borkísérő okmányokon pontosan feltünteti, hogy a bort milyen termékkategóriában kívánja forgalomba hozni

•nem tartalmaz üledéket, derítőszert, seprős kiválást

•a megrendelés során már nyilatkozik arról, hogy speciális, de engedélyezett kezelést hajtott végre a bortételen


A termelőnek csatolnia kell a beszállított bor megfelelő kisérőokmányai (ide értve a bor származási bizonyítványát is) mellett 30 napnál nem régebbi laboranalízist, amely tartalmazza a bor tényleges alkoholtartalmát, cukor-, sav- és illósavtartalmát, pH-értékét, a szabad/összes kénessav mennyiségét és a hideg/meleg palackállósági próba eredményét.

Társaságunk üzemben történő palackozás esetén vállalja a minimum egyszer fejtett (borseprőt nem tartalmazó), derítetlen-stabilizálatlan borok palackozásra történő előkészítését is (derítési- szűrés szolgáltatás).

A borok csak kifogástalan higiéniai állapotú szállító edényzetben szállítható be az üzembe. Amennyiben az edényzet állapota nem megfelelő, úgy az üzemvezető borász megtagadhatja a szolgáltatás nyújtását. A szállító edényzetet a beszállítást követő 2 munkanapon belül kötelező elszállítani az üzem területéről, a 2 munkanapon túli tárolásért az üzem anyagtárolási díjat számít fel.

Az üzem a technológiai veszteségek tekintetében a bortörvény és a jövedéki törvény szerinti norma szintek tartását vállalja. Csendes borok esetén az 5 hl, gyöngyöző és habzó borok esetén a 10 hl mennyiséget el nem érő tételeknél a norma jegyzékben nem szereplő technológiai veszteség is keletkezhet.


A termelő által biztosított palackozási anyagok be és kiszállítása az üzemből.

A termelő maximum a tervezett a palackozási napot megelőző 7 nappal szállíthat be palackozási , csomagolási anyagot az üzembe és a palackozást követő 7 napon belül a maradék anyagokat az üzemből elszállítani. A határidő előtti beszállítás, vagy a határidőn túli kiszállítás esetén az üzem anyagtárolási díjat számít fel.

Amennyiben a palackozás az ügyfél által biztosított csomagolóanyagok meg nem érkezése miatt nem folytatható le az előre tervezett napon, vagy nem kezdhető meg a munkaidő kezdetén, vagy anyag hiány miatt a műveletet meg kell szakítani, úgy az üzem a kiesett időre eső bevételét kötbérként a termelőre hárítja.A palackozandó borral szembeni adminisztrációs követelmények:

Kereskedelmi tétel esetén a bort a termelő által kiállított BKO-val lehet az üzembe beszállítani, amihez csatolni kell a tételre vonatkozó származási borszármazási bizonyítvány másolatát.

Amennyiben a forgalomba helyezéshez hegybírói mintavétel az üzemben történik a termelő a beszállítással egyidejűleg köteles elindítani a telephelye szerint illetékes Hegyközségnél a palackozó helyre történő áttárolási kérelmet.

Saját célú fogyasztásra szánt tétel palackozása esetén („fejadag” esetén szállítólevelet, amihez csatolni kell a tétel szőlő származási bizonyítványát. Ezen tételek nagysága gazdasági évenként háztartásonként maximum 1.000 liter lehet !!!


A palackozás folyamata:

A töltés kezdetekor az üzem a termelő által jelzett szintre (+- 10%) állítja be a palackozandó tétel szabad SO2 tartalmát.

A töltés kezdetekor az töltési vezető az ügyféllel közösen állítja be a töltési szintet.A töltési szint későbbi módosítása esetén a tétel töltési díjának 30 %-a kerül egyéb díjként kiszámlázásra.

A töltési szint beállítása a 13/2008 (VIII.8.) NFGM-FVM rendeletben rögzített szabályok szerint kerül beállításra, a palackozás vezetőjével a termelő beállítja a palack térfogatának megfelelő töltési mennyiséget és a töltési térfogat ellenőrzési munkalapon rögzítik a beállítást. A termelő kérésére történő ettől való eltérést eseti jegyzőkönyvben rögzítik, amelyben nyilatkozik a termelő, hogy a palackozás vezetője a jogszabályi előírástól a termelő kérésére tért el és ennek többletdíjazását egyéb díjként megtéríti a termelő borászati üzem felé.

A töltési szint beállítását követően az ügyfél nem tartózkodhat a töltőgép közelében, kizárólag a palackok leszedési helyén várakozhat.


Minta kezelés a palackozás során:

A palackozás során az alábbi – zárószalaggal ellátott/aláírt minták (mintapalackok) kerülnek levételre

1-es számú minta: üzemben maradó ellenminta

2-es számú minta: ügyfélnél maradó ellenminta

3-as számú minta: mikrobiológia vizsgálatra biztosított minta

Az 1-es számú minta megőrzési ideje a palackozástól számított 2 év, amennyiben a 3-as számú minta vizsgálata rendellenes mikrobiológia eredményt hoz, az üzem haladéktalanul értesíti a termelőt.


A telephelyen történő töltések technikai feltételei:

Terület igény: palackozó gép 4*8 m ,

címkéző- csomagoló gép 4*8 m

Áram igény: palackozó gép: egy dugalj esetén 400 V/32 A/ 32 kW ( 5-ös pólusú dugaljak)

két dugalj esetén:


1. dugalj - 400 V/32 A/ 15 kW

2 dugalj – 400 V/32 A/ 162 kW

címkéző-csomagoló: 400 V/32 A / 18 kW

Víz igény: palackozó : min. 3 bar nyomás, 4.000 liter/óra vízhozam vagy 500 liter/óra vízhozam 20 hl vízpufferrel, ¾ col GEKA csatlakozás

címkéző-csomagoló: min. 3 bar nyomás, 300 liter/óra vízhozam, ¾ col GEKA csatlakozás

Szennyvíz csatlakozás: lefolyás biztosítása (padló összefolyó)

Kiszolgáló személyzet biztosítása : 2 fő palack fel és lerakodás

Minimális palackozási mennyiség: 15.000 palack

A termelő saját költségén köteles gondoskodni a töltőgép munkaidőn kívüli őrzéséről.


CIMKÉZÉS – CSOMAGOLÁS

A szolgáltatás tartalma:

A szolgáltatás egy ütemben történő a külső palackmosást, kapszulázást, és/vagy 1 db has címke és/vagy 1 db hát címke elhelyezését, kartonba helyezést és kartonzárást, tárolást a címkézés-csomagolást követő 1 hétig , valamint az üzemből történő egyszeri kitárolást tartalmazza.

A szolgáltatás nem tartalmazza a címkézéshez, csomagoláshoz szükséges anyagok (kapszula, címke, doboz, raklap, pántoló szalag, fólia és az 1 hetet meghaladó tárolás díját, valamint a több részletben történő kitárolás esetén az első kitárolást követő kitárolások díját.

A címkékkel szembeni technikai előírásokat (minőség, méret, csévélési mód) az 1. számú melléklet tartalmazza. Az üzem kizárólag géppel felrakható címkézést vállal, kézi címkézésre nincs lehetőség.


PALACK FEKTETÉS

A töltést követően álló helyzetben tárolt palackok fekvő helyzetbe történő átpakolása.


PALACKOZOTT BOR/PEZSGŐ TÁROLÁSA

A tárolás fém palacktároló konténerekben történik. A tárolásra igénybe vett konténert az üzem térítésmentesen biztosítja. Egy konténerbe üvegtípustól független kizárólag annyi palack tárolható, ami nem akadályozza konténerek biztonságos egymásra helyezését. A díj alapja a tárolt konténer mennyiség, valamint a tárolási idő szorzata. A tárolási díj mértéke havi időszakra vonatkozik, minden megkezdett hónapra felszámítandó.

A díj tartalmazza: a meghatározott hőmérsékleten történő tárolás díját


PALACKOZOTT BOR/PEZSGŐ CÍMKÉZÉSE, CSOMAGOLÁSA

A szolgáltatás tartalmazza az üzemben palackozott borok címkézését, kapszulázását és csomagolását. További részletes információ a Palackozás, címkézés, csomagolás szolgáltatási katalógusban.


RAKLAPOZÁS

A kartonozott termék raklapra helyezése és szállításra történő csomagolása (pántolás és fóliázás).

A díj nem tartalmazza raklap árát!


LABORVIZSGÁLATOK DÍJA

Az ügyfél kérheti az alapszolgáltatásban nem szereplő laborvizsgálatok elvégzését.

Társaságunk a vizsgálatokat a szolgáltatóval elvégezteti és a felmerült laborvizsgálati díjat tovább terheli az ügyfélre.


EGYEDI ÁRAJÁNLATOK

Társaságunk a 0,75 liter feletti és a 0,5 liter alatti palackok töltése, címkézése, pezsgősítés, leforgatás és degorzsálás esetén a palack típus ismeretében egyedi árajánlatot ad a szolgáltatásra.


SZÁMLÁZÁSI REND/ FIZETÉSI REND

Társaságunk az elvégzett szolgáltatásokról 30 napos fizetési határidővel számlát állít ki.

A lédig és palackozott borok, valamint a pezsgőkészítésekor műveletcsoportonként (préselés, erjesztés, derítés-szűrés, hidegkezelés, pezsgősítés, lerázás) részszámlák kibocsátására kerül sor.

Palackozási megrendelés esetén társaságunktól megrendelt palackok esetén a palack beérkezésekor 30 napos fizetési határidővel társaságunk előleg számlát állít ki.

A 45 napot meghaladó fizetési késedelemmel rendelkező termelők felé történő szolgáltatásnyújtást társaságunk korlátozza.

Az üzemek látogatási rendjét, a borok be- és kiszállítási rendjét a 2. számú melléklet tartalmazza.

SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYLÉSE, LEBONYOLÍTÁSA

Regisztráció: a csatolt ügyfél regisztrációs lap, valamint a szolgáltatás regisztrációs lapjának kitöltése és visszaküldését követően kollégánk egyezteti a kért szolgáltatás(ok) technikai részleteit.

A regisztrációs lapokat az info@landmarktokaj.hu email címre kérjük visszaküldeni.


Tokaj, 2022.05.31.
Tokaji Szőlő-és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság