Borászati Szolgáltatások


ELŐREGISZTRÁCIÓ – KAPACITÁS LEKÖTÉS

A borászati üzemi szolgáltatásokra 2019. április 30-ig fogadunk be ELŐREGISZTRÁCIÓT.

Az előregisztrációk feldolgozását követően 2019. május 30-ig valamennyi regisztrációt visszaigazolunk.

A tartálykapacitás lekötéssel járó szolgáltatásokra történő, kapacitáson felüli jegyzés esetén társaságunk a „kártyaleosztás elve” szerint osztja el a rendelkezésre álló kapacitásokat.

Az előregisztrációs időszakot követően társaságunk érkezési sorrendben, a meglévő kapacitás mértékéig fogadja be a regisztrációkat.

Katalógus

Regisztráció


Szolgáltatás

Hercegkút

Bodrogkisfalud

Tállya

Díj alap

Minimum díj alap

Nettó díj / Ft

Minimum nettó díj / Ft

Préselés

Beszállított szőlő kg

préselések száma

9,9

24 000

Must ülepítés

Ülepítendő must liter

tételszám

9

15 000

Mustalj szűrés

Szűrendő must liter

tételszám

40

10 000

Palackozott must készítés

palack ( 0,75 l)

 

80

 

BiB must készítés

BIB (3 liter)

 

216

 

Egyszer fejtett lédig bor készítés

Lédig bor liter

 

75

 

Palackozott bor készítés (csendes)

palack (0,75 l)

 

104

 

Palackozott bor készítés (gyöngyöző-habzó csavarzárral)

palack (0,75 l)

 

120

 

Palackozott bor készítés (gyöngyöző-habzó pezsgőzárás)

palack (0,75 l)

 

129

 

Palackozott bor készítés ( csendes)

palack (0,5 l)

 

84

 

Pezsgő készítés

palack

tételszám

300

150 000

Hidegkezelés

liter

tételszám

15

10 000

Pezsgősítés

palack

tételszám

80

45 000

Palackos erjesztés

palack

tételszám

15

10 000

Lerázás

palack

tételszám

20

20 000

Degorzsálás

palack

tételszám

73

45 000

Derítés

liter

tételszám

19

10 000

Szűrés

liter

tételszám

18

10 000

Lédig bor tárolása

liter/hét

tételszám

2

20 000

Lédig bor túltárolása

liter/hét

 

8

 

Palackozás (csendes bor)

palack

tételszám

44

50 000

Palackozás (gyöngyöző-habzó bor)csavarzár

palack

tételszám

60

60 000

Palackozás (gyöngyöző-habzó bor) dugó+kosár

palack

tételszám

69

65 000

Kapszulázás töltéssel egymenetben

palack

tételszám

8

10 000

Címkézés, csomagolás (dugó,csavarzár)

palack

tételszám

25

15 000

Címkézés, csomagolás (pezsgős dugó)

palack

tételszám

35

20 000

Palackozott bor, pezsgő tárolása

konténer/hó

 

2 500

 

Kitárolási díj

 

 

 

alkalom

 

1 900

 

Kihasználtsági felár

 

 

 

liter

 

35

 

Admininsztrációs díj

 

 

 

származási bizonyítvány

 

20 000

 

MUST ÜLEPÍTÉS

Kizárólag az üzemben préselt must ülepítése.

A MUST ÜLEPÍTÉS DÍJA TARTALMAZZA: a must alapkénezését az üzem által javasolt ülepítő segédanyagot

A MUST ÜLEPÍTÉS DÍJA NEM TARTALMAZZA: speciális ülepítő anyagok árát az ajánlott ülepítési módtól eltérő kezelés többlet idő és anyagköltségét

Az üzem lehetőséget biztosít a mustalj üzem részére történő értékesítésre.

A must ülepítés minimum +5 C°-on, maximum 72 órás időtartamban történik.

Tovább feldolgozásra nem maradó must esetében a mustot 24 órán belül el kell szállítani az üzemből.

MUSTALJ SZŰRÉS (vákumdobszűrő)

mustalj szűrés díja tartalmazza:

az üzem által javasolt szűrő anyagot

mustalj szűrés díja nem tartalmazza:

az ajánlott szűrési módtól eltérő kezelés többlet idő és anyagköltségét

szűrt mustot 24 órán belül el kell szállítani az üzemből.

PALACKOZOTT MUST KÉSZÍTÉS

Ülepített, szűrt, alapkénezett, pasztörizált must töltése 0,75 literes, csavarzáras üvegpalackba.

Minimum palackszám termelőnként: 500 db 

Az üzem szüretenként 3-5 töltési napot jelöl ki a termelőkkel egyeztetve. Ezen napokhoz igazítva kell a szüreti időpontot meghatározni.

A palackozott must készítés díja tartalmazza:

az ajánlott préselés, mustkezelés, töltés munka és anyag díját

A palackozott must készítés díja nem tartalmazza:

az ajánlottól eltérő préselés, mustkezelés, töltés többlet munka és anyag díját

a töltésnél felhasznált palack és csavarzár anyagköltségét

BaginBox MUST KÉSZÍTÉS

Ülepített, szűrt, alapkénezett, pasztörizált must töltése 3 literes Bag in Box zsákba Minimum palackszám termelőnként: 100 db

Az üzem szüretenként 3-5 töltési napot jelöl ki a termelőkkel egyeztetve. Ezen napokhoz igazítva kell a szüreti időpontot meghatározni.

A must készítés díja tartalmazza:

az ajánlott préselés, mustkezelés, töltés munka és anyag díját

A must készítés díja nem tartalmazza:

az ajánlottól eltérő préselés, mustkezelés, töltés többlet munka és anyag díját

a töltésnél felhasznált bag in box anyagköltségét

EGYSZER FEJTETT LÉDIG BOR KÉSZÍTÉSE

Az üzem kizárólag az üzemben feldolgozott szőlőből vállal borkészítést.

A szolgáltatás tartalmazza a préselés és a mustülepítési szolgáltatást, valamint az erjesztést és az erjesztést követő első fejtést.

Nem tartalmazza a mustalj szűrést.

A szőlő minősége és állapota alapján az üzem javaslatot tesz a készíthető bortípusokra (édességi kategória, jelleg).

A kiválasztott bortípushoz technológiai javaslatot tesz, ami tartalmazza a préselés, ülepítés és erjesztés rendjét, az alkalmazandó élesztőt, valamint a felhasznált segédanyagokat.

A termelő saját költségére kérheti az alkalmazandó élesztő (kizárólag bontatlan, megbízható forrásból származó, eredeti csomagolású és terméklappal ellátott élesztő) módosítását.

Az üzem az egyszer fejtett bort maximum 12°C hőmérsékleten tárolja.

Az üzem az egyszer fejtett bor szabad kén szintjét 27 mg/hl érték felett tartja , heti ellenőrzés mellett.

Az üzem az egyszer fejtett lédig bort nem teljes tartályban történő tárolás esetén a szüretet követő év március 31-ig , teljes tartály esetén április 30-ig vállal minőségi garanciát. Az elkészített bort a termelőnek legkésőbb a szüretet követő év április 30-ig el kell szállítani az üzemből. Április 30-at követően az üzem tárolási díjat számít fel.

A díj tartalmazza:

az ajánlott technológia szerinti munka és anyag díjat

a szüretet követő április 30-ig történő tárolási díjat

egyszeri kitárolási díjat

A díj nem tartalmazza:

az ajánlottól eltérő kezelés anyag és munkadíját

a többszöri kitárolás díját

a május 1-től felszámítandó tárolási díjat

Tételnagyságok (egészséges szőlő, 70 %-os lékihozatal és átlagos ülepítési és erjesztési veszteségek esetén):

Tartály (hl)

Szőlő (q)

Must (hl)

1x fejtett bor (hl)

Töltés stabil bor (hl)

Palack-0,75 (db)

30 41 28,7 26,73 26,19 3 422
51 70 49 45,63 44,72 5 843
110 150 105 97,78 95,82 12 520
220 313 219,1 204,03 199,95 26 126

Kihasználtsági felár: az induló erjesztési mennyiség és az adott tartály 90%-os szintjének (30/27, 51/45,9, 110/99, 220/198) különbségére felszámított díj.

A szolgáltatás megkezdésének feltétele a terület igazolás helyszíni bemutatása!

A terület igazolásra bejegyzésre kerül az üzembe történő feldolgozás.

Az ügyfél a préselés befejezését követő 8 napon belül köteles leadni a feldolgozott szőlő származási bizonyítványát.  8 napon túli leadás esetén származási bizonyítványonként ügyintézési díj felszámítására kerül sor.

Ünnepnapi és vasárnapi préselés esetén az üzem az alap préselési díj 50 %-ával azonos mértékű felárat alkalmaz. Kisládás szüret esetén az ügyfél 50q-ként 1 fő fizikai munkaerőt köteles biztosítani.

PALACKOZOTT BOR KÉSZÍTÉSE

A szolgáltatás tartalmazza a préselést, a mustülepítést, az erjesztést, valamennyi a palackállósághoz szükséges derítési, fejtési, szűrési műveletet, valamint a palackba történő töltést és zárást és a letöltött bor tárolását a szüretet követő év május 31-ig.

Nem tartalmazza a mustalj szűrést, a kapszulázást, címkézést és csomagolást.

Az üzem kizárólag az üzemben feldolgozott szőlőből vállal borkészítést.

A szőlő minősége és állapota alapján az üzem javaslatot tesz a készíthető bortípusokra (édességi kategória, jelleg).

A kiválasztott bortípushoz technológiai javaslatot tesz, ami tartalmazza a préselés, ülepítés és erjesztés rendjét, az alkalmazandó élesztőt, valamint a felhasznált segédanyagokat.

A termelő saját költségére kérheti az alkalmazandó élesztő (kizárólag bevizsgált, megbízható forrásból származó, eredeti csomagolású élesztő) módosítását.

Az üzem javaslatot tesz a palackozási időpontra, a palackozási időszak az erjedés befejezését követő 30. naptól kezdődik és szüretet követő év május 31-ig tart.

A palackozáshoz szükséges üveg és záró elem beszállítása a termelő feladata, kivéve, ha ezen anyagokat a termelő a beszerzési központtól rendeli meg. Június 1-től az üzem tárolási díjat számít fel.

A díj tartalmazza:

az ajánlott technológia szerinti munka és anyag díjat

a szüretet követő május 31-ig történő tárolási díjat

egyszeri kitárolási díjat

A díj nem tartalmazza:

az ajánlottól eltérő kezelés anyag és munkadíját

a többszöri kitárolás díját

a június 1-től felszámítandó tárolási díjat

Tételnagyságok (egészséges szőlő, 70 %-os lékihozatal és átlagos ülepítési és erjesztési veszteségek esetén):

Tartály (hl)

Szőlő (q)

Must (hl)

1x fejtett bor(hl)

Töltés stabil bor(hl)

Palack-0,75 (db)

3 4 28, 26,7 26,1 3 492
51 70 49 45,63 44,72 5 962
110 150 105 97,78 95,82 12 776
220 313 219,1 204,03 199,95 26 659

Kihasználtsági felár: az induló erjesztési mennyiség és az adott tartály 90%-os szintjének (30/27, 51/45,9, 110/99, 220/198) különbségére felszámított díj.

A szolgáltatás megkezdésének feltétele a terület igazolás helyszíni bemutatása!

A terület igazolásra bejegyzésre kerül az üzembe történő feldolgozás.

Az ügyfél a préselés befejezését követő 8 napon belül köteles leadni a feldolgozott szőlő származási bizonyítványát. A 8 napon túli leadás esetén származási bizonyítványonként ügyintézési díj felszámítására kerül sor.

Ünnepnapi és vasárnapi préselés esetén az üzem az alap préselési díj 50 %-ával azonos mértékű felárat alkalmaz.

Kisládás szüret esetén az ügyfél 50q-ként 1 fő fizikai munkaerőt köteles biztosítani.

PEZSGŐ KÉSZÍTÉS / PESZGŐSÍTÉS

A szolgáltatás tartalmazza a pezsgőkészítés (kizárólag palackban erjesztett pezsgő) alapborkészítést követő valamennyi elemét (hidegkezelés, pezsgősítés, palackos erjesztés, lerázás, degorzsálás) valamint a 9 hónapos „érlelési” idő alatti tárolást.

A díj tartalmazza:

az ajánlott technológia szerinti munka díjat

a 9 hónapos érlelési idő alatti tárolás díját

egyszeri kitárolási díjat

A díj nem tartalmazza:

a kezelés során felhasznált anyagok költségét

a többszöri kitárolás díját

az érlelési időt követő tárolás díját

a palack, a dugó és a lapkás kosár költségét

Minimális tételnagyság pezsgőkészítésnél: 2*504 = 1.008 palack

HIDEGKEZELÉS

A szolgáltatás tartalmazza a borok hidegkezelését, az ügyfél által kért hőmérsékleten (minimum hőmérséklet : -3 C° , maximum 7 napos intervallumban.

PEZSGŐSÍTÉS

A szolgáltatás tartalmazza a hidegkezelt alapbor beoltását, palackba töltését, bidül és koronazár lezárást.

A díj tartalmazza:

az ajánlott technológia szerinti munka díjat

A díj nem tartalmazza :

a kezelés során felhasznált anyagok költségét (tirázs likör)

a palack, a bidül és a koronazár költségét

LERÁZÁS

A szolgáltatás tartalmazza az ügyfél által igényelt módon (lerázó program) történő forgatást, lerázást. A lerázás speciális pezsgős konténerekben történik, a konténer befogadó képessége 504 palack. A minimális lerázási mennyiség 2 konténer, azaz 1.008 palack.

DEGORZSÁLÁS

A szolgáltatás tartalmazza a pezsgő degorzsálását, az expedíciós likőr betöltését, szintre töltést, dugós zárást és kosarazást.

A díj tartalmazza:

az ajánlott technológia szerinti munka díjat

A díj nem tartalmazza :

a kezelés során felhasznált anyagok költségét (expedíciós likőr)

a dugó és a lapka-kosár költségét

DERÍTÉS

A szolgáltatás tartalmazza az egyszer fejtett (seprőt nem tartalmazó) bor derítését az üzem által próbaderítés során javasolt és alkalmazott derítőszerekkel.

A díj tartalmazza: az ajánlott technológia szerinti munka és anyag díjat

A díj nem tartalmazza : az ajánlottól eltérő kezelés anyag és munkadíját

SZŰRÉS

A szolgáltatás tartalmazza a borok szűrését (derítést követő tükrös állapot vagy derítetlen állapotú bor stabilizáló-tisztító szűrését).

A díj tartalmazza: az ajánlott technológia szerinti munka és anyag díjat

A díj nem tartalmazza : az ajánlottól eltérő kezelés anyag és munkadíját

LÉDIG BOR TÁROLÁSA

Az egyszer fejtett lédig bor tárolása a szüretet követő május 1-től. A díj alapja a tárolt bormennyiség, valamint a tárolási idő szorzata. A tárolási díj mértéke heti időszakra vonatkozik, minden megkezdett hétre felszámítandó. Az üzem a bort a szüreti évet követő augusztus 31-ig tárolja.

A díj tartalmazza: a meghatározott hőmérsékleti és szabad kéntartományban fenntartásához szükséges munka és anyag díj

A díj nem tartalmazza : az ajánlottól eltérő kezelés anyag és munkadíját

LÉDIG BOR TÚLTÁROLÁSA

A technológia műveletek befejezését követő 8 napon belül a bor elszállításra kerül az üzemből. A 8 napot meghaladó elszállítás esetén túltárolási díj kerül felszámításra. A díj minden megkezdett hét alapján kerül felszámításra.

PALACKOZÁS - Csendes borok

A termelők saját üzemeinkben készített borok palackozása. A szolgáltatás a palackstabil, sterilre szűrt bor palackban történő töltését és zárását tartalmazza, egy heti tárolással.

További részletes információ a Palackozás, címkézés, csomagolás szolgáltatási katalógusban.

PALACKOZÁS - Habzó borok

A termelők saját üzemeinkben készített borok palackozása. A szolgáltatás a palackstabil, sterilre szűrt bor palackban történő töltését és zárását tartalmazza, egy heti tárolással.

További részletes információ a Palackozás, címkézés, csomagolás szolgáltatási katalógusban.

PALACKOZOTT BOR/PEZSGŐ TÁROLÁSA

A tárolás fém palacktároló konténerekben történik. A tárolásra igénybe vett konténert az üzem térítésmentesen biztosítja. Egy konténerbe üvegtípustól független kizárólag annyi palack tárolható, ami nem akadályozza konténerek biztonságos egymásra helyezését. A díj alapja a tárolt konténer mennyiség, valamint a tárolási idő szorzata. A tárolási díj mértéke havi időszakra vonatkozik, minden megkezdett hónapra felszámítandó.

A díj tartalmazza: a meghatározott hőmérsékleten történő tárolás díját

PALACKOZOTT BOR/PEZSGŐ CÍMKÉZÉSE, CSOMAGOLÁSA

A szolgáltatás tartalmazza az üzemben palackozott borok címkézését, kapszulázását és csomagolását. További részletes információ a Palackozás, címkézés, csomagolás szolgáltatási katalógusban.

SZÁMLÁZÁSI REND/ FIZETÉSI REND:

Társaságunk az elvégzett szolgáltatásokról 30 napos fizetési határidővel számlát állít ki.

SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYLÉSE, LEBONYOLÍTÁSA:

Regisztráció: a csatolt ügyfél regisztrációs lap, valamint a szolgáltatás regisztrációs lapjának kitöltése és visszaküldését követően kollégánk egyezteti a kért szolgáltatás(ok) technikai részleteit.

A regisztrációs lapokat az info@landmarktokaj.hu email címre kérjük visszaküldeni.

A borászati szolgáltatásokkal kapcsolatban Firmánszky Györk üzemvezető borász kollégánk (tel.: 06 20 3843191), a palackozási anyagok (üveg, dugó, csavarzár, boroskarton) rendelésével kapcsolatban Jakab Mónika, kereskedelmi asszisztens kolléganőnk (06 30 9628001) nyújt segítséget.